…E PUR SI MUOVE

El moviment és inherent a l'home des del moment en que és engendrant fins que li arriba la fi.

De moviments n’hi ha molts, des del primer moviment , al moviment aparent, l’harmònic, l’autònom, bíblic ,continus, d’augment, de terres, de translació, diürn, ecumènic, induït, literari, feminista, social, natural, periòdic, primari, vibratori, violent, oscil·latori,…

La dansa és molt més que una paraula.

La dansa és una disciplina que ens inculca respecte. Respecte als companys, a la nostra feina, als nostres valors, a l’entorn, ens fa valorar l’autoestima, és saludable i molt necessària per a combatre el sedentarisme actual de la nostra societat.

Cadascú té la seva pròpia dansa, nosaltres només volem ajudar-vos en la descoberta del vostre propi moviment.